| |     latinica | english  
Насловна
Улазак у Србију - визе

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ - Подношење захтева за ВИЗЕ

У складу са Одлуком владе Републике Србије о измени Одлуке о болести COVID-19 и увођењу ванредног стања на територији Републике Србије  05 бр. 53-2503/2020 of 15 March 2020 Генерални конзулат Републике Србије у Херцег Новом неће примати захтеве за издавање виза страним држављанима који намеравају да уђу на територију Републике Србије ван одредаба Одлуке.
 

За више информација можете се обратити Генералном конзулату путем мејла gkh.novi@mfa,rs или на телефоне +382 31 350 340 и +382 31 350-320.
 

 

- Општи услови за улазак у Србију

- Услови за визу

- Визни режим

ОДЛУКА О УЛАСКУ  БЕЗ ВИЗА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ - 30.10.2014. године 
На основу члана 12. став 1. Закона о странцима („Службени гласник РС“ број 97/08 и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ број 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), Влада доноси

О Д Л У К У

о уласку без виза у Републику Србију носиоцима страних путних исправа, који поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава и носиоца страних путних исправа који имају регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним Америчким Државама

1. Страни држављани, носоци свих путних исправа осим путних листова и путних исправа које се издају у складу са међународним конвенцијама, могу да уђу, транзитирају и бораве у Републици Србији, ако поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава, најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци.
2. Страни држављани, носоци свих путних исправа осим путних листова и путних исправа које се издају у складу са међународним конвенцијама, моду да уђу, транзтирају и бораве у Републици Србији, ако имају  регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним Америчким Државама, најдуже 90 дана у периоду од шест месеци.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
4.Одлука о уласку без виза се не односи на носиоце путних листова и путних исправа које се сматрају исправа издатим у складу са међународним конвенцијама (путне исправе за странце – Fremling pass, Reisedokument и сл.)

Информације за стране држављане (на енглеском језику) можете потражити ОВДЕ.

Додатне информације

Држављанима Црне Горе није потребна виза за улазак на територију Републике Србије. Државна граница се може прећи и са важећом личном картом.

Странци којима је потребна виза за улазак на територију Републике Србије или за транзит, захтев за издавање визе могу поднети у Генералном конзулату Републике Србије сваки радни дан од 09,30 до 13,30 часова.

Врсте виза су:

 1. Аеродромска транзитна виза (виза А)
 2. Виза за краћи боравак (виза Ц)
 3. Виза за дужи боравак (виза Д)
   

ВИЗА А

Аеродромска транзитна виза се издаје са роком важења до 6 месеци и омогућава један или више прелазака кроз међународни транзитни простор аеродрома без могућности уласка на територију Републике Србије.

ВИЗА Ц

Виза за краћи боравак је одобрење за улазак у Републику Србију, транзит преко територије Републике Србије или боравак на територији Републике Србије до 90 дана у било ком периоду од 180 дана, рачунајући од дана првог уласка. Вiза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију.
Непрекидни боравак, односно укупно трајање узастопних боравака странца с визом за краћи боравак, не може бити дужи од 90 дана у временском периоду од шест месеци, рачунајући од дана првог уласка. 

ВИЗА Д

Виза за дужи боравак је одобрење за улазак и боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана.

Странац коме је у складу са визним режимом за улазак у Републику Србију потребна виза и који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка прибавља визу за дужи боравак.

Потребна документа за подношење захтева за издавање виза у Генералном конзулату Републике Србије у Херцег Новом за носиоце пасоша земаља са којима Република Србија има визни режим:

 1. Важећи пасош (пасош мора важити још минимум 90 дана након добијања визе;
   
 2. Захтев за добијање визе;
   
 3. Једна фотографија (3,5 x 4,5 цм);
   
 4. За приватну посету потребно је позивно писмо (од стране родбине или пријатеља који живе у Србији, и оверено од стране овлашћених органа). За туристичку посету потребно је приложити потврду туристичке организације о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати).
  Уколико подносите захтев за издавање пословне визе, молимо вас да доставите званичан позив неког од предузећа у Србији, наводећи природу послова тог предузећа, дужину предвиђеног боравка, тачан назив и адресу предузећа или институције коју желите да посетите. Такође, потребно је и писмо предузећа које представљате;
 5. Доказ о боравку (нпр. дозвола боравка) уколико не живите у земљи порекла;
   
 6. Доказ о довољним новчаним средствима за боравак у Србији;
   
 7. Здравствено осигурање;
   
 8. Повратна карта или фотокопија међународне возачке дозволе и осигурања, уколико путујете аутомобилом;
   
 9. Такса и трошкови у вредности од 60€ (уплаћује се у готовини приликом предаје захтева за визу);
   
 10. Цена обрасца визе од 2€ (уплаћује се у готовини приликом издавања визе).

Напомена:

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари