| |     ћирилица | english  
Naslovna
Druge konzularne usluge

IZDAVANJE SPROVODNICE

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANjE SPROVODNICE

1. Zahtev rodbine ili pogrebnog preduzeća ovlašćenog za transport posmrtnih ostataka za izdavanje sprovodnice, koji se popunjava u GK i mora sadržati podatke o mestu sahrane i putu kojim će biti izvšen transport posmrtnih ostataka;
2. Potvrda o smrti izdata od zdravstvene ustanove koja je konstatovala uzrok, vreme i mesto smrti, kao i da li je pokojnik preminuo od zarazne bolesti;
3. Original izvod iz matične knjige umrlih, izdat od strane opštine na čijoj teritoriji je smrt nastupila;
4. Pasoš ili lična karta, na osnovu kojeg je izvršena identifikacija umrlog lica;
5. Sprovodnica izdata od strane nadležnog organa Crne Gore;
6. Saglasnost sudskih organa zemlje prijema ukoliko smrt nije nastupila prirodnim putem;
7. Potvrda o obezbeđenom grobnom mestu u R.Srbiji ukoliko se sahranjuje lice koje nije imalo državljanstvo Republike Srbije;
8. Ukoliko se radi o ekshumaciji posmrtnih ostataka potrebno je dostaviti i rešenje nadležnog organa Crne Gore kojim se dozvoljava iskop i prenos posmrtnih ostataka;
9. Podaci o prevozniku – marka i tip vozila, reg. oznaka vozila;
10. Podaci o graničnom prelazu i podaci o licu koje će pratiti posmrtne ostatke i starati se o sahrani u R.Srbiji.

Napomena:

Ukoliko umrlo lice nije preminulo od zarazne bolesti (kuge i velikih boginja) i podnosilac zahteva poseduje svu potrebnu dokumentaciju, sprovodnica se izdaje odmah po dostavljanju kompletne dokumentacije.

Ukoliko je umrlo lice preminulo od kuge ili velikih boginja (bez obzira na to da li je u pitanju sahrana ili ekshumacija ranije sahranjenih posmrtnih ostataka), zahtev za izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka se dostavlja na saglasnost Ministarstvu zdravlja R.Srbije, a sprovodnica se izdaje nakon pribavljene saglasnosti.

Ukoliko se podnosi zahtev za izdavanje tranzitne sprovodice, uz gore navedenu dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dozvolu (sprovodnicu) nadležnih organa države u kojoj će umrlo lice biti sahranjeno.

Važeći pasoš R.Srbije umrlog lica je obavezno priložiti prilikom podnošenja zahteva i isti će, nakon izdavanja sprovodnice, biti poništen i vraćen licu koje je podnelo zahtev.

OSTAVINE U INOSTRANSTVU

Građani Republike Srbije, za potrebe ostavinskog postupka koji se vodi pred nadležnim sudom Republike Srbije, mogu u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Herceg Novom overiti naslednički izjavu, kojom će se prihvatiti nasleđa, odreći nasleđa ili prihvatiti nasleđa i ustupiti ga drugom nasledniku.

Konzularna taksa za sastavljanje i overu nasledničke izjave u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Herceg Novom iznosi 72 evra.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Sporazum između Republike Srbije i Crne Gore o socijalnom osiguranju potpisan je 17. decembra 2006. godine i stupio je na snagu krajem 2007. godine.

Građani Republike Srbije koji turistički borave u Crnoj Gori mogu da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u Crnoj Gori ukoliko poseduju potvrdu o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite za vreme privremenog boravka u inostranstvu koju izdaje nadležna filijale Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Srbije, kod koje je lice osigurano.

MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ

Oblast međunarodna pravne pomoći između Republike Srbije i Crne Gore regulisana je sledećim bilateralnim ugovorima:

1. Ugovor između Republike Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 29. maja 2009. godine ("Službeni glasnik RS Međunarodni ugovori" , br. 1 od 21.maja 2010. godine );

2. Ugovor između Republike Srbije i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka  u krivičnim stvarima od 29.maja 2009.godine (“Službeni glasnik RS Međunarodni ugovori“ , br. 1 od 21.maja 2010. godine );

3. Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izručenju (“Službeni glasnik RS Međunarodni ugovori“ , br. 1 od 21.maja 2010. godine ) i

4. Ugovor između Republike Srbije i Crne Gore o o izmenama i dopunama Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izručenju (“Službeni glasnik RS Međunarodni ugovori“ , br. 1/2011. godine ).

POSLOVI PRELETA AVIONA

Poslovi preleta aviona su u nadležnosti Ambasade Republike Srbije u Podgorici.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
POČETAK RADA ON LINE APLIKACIJE ZA VIZU D RADI ZAPOŠLЈAVANЈA U REPUBLICI SRBIJI
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari