| |     ћирилица | english  
Naslovna
Vojna obaveza

 Regulisanje vojne obaveze

 Služenje vojnog roka

ODLUKA O OBUSTAVI OBAVEZE SLUŽENjA VOJNOG ROKA I NAČIN REGULISANjA VOJNE OBAVEZE U INOSTRANSTVU

Narodna skupština Republike Srbije je 15. decembra 2010. godine donela odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 95 od 17.12.2010). Odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka predviđa sledeće:

• Obaveza služenja vojnog roka u vojsci Srbije obustavlja se odsluženjem vojnog roka poslednje partije vojnika upućene u 2010. godini, a odnosi se i na regrute koji su, zbog prigovora savesti, služenje vojnog roka zamenili civilnom službom
• Od 1. januara 2011. godine, upućivanje na služenje vojnog roka u Vojsku Srbije, vršiće se po principu dobrovoljnosti u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 88/09 i 95/10).

Čl. 135. stav 5 Zakona o o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi regulisano je da sva lica koja ne žele da služe vojni rok u Vojsci Srbije po principu dobrovoljnosti, podležu obavezi uvođenja u vojnu evidenciju i služenja u rezervnom sastavu.

Čl. 73. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi predviđeno je da evidenciju vojnih obveznika koji borave u inostrasntvu duže od jedne godine vode i diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije.

Čl. 64. stav 1. i 2. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi obavezuje vojne obveznike (regrute i lica u rezervnom sastavu) na sledeće:

„Regrut odnosno lice u rezervnom sastavu koji je otputovao u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužan je da se prijavi nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju koju vodi diplomatsko konzularno predstavništvo, u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice.

Lice koje boravi u inostranstvu je dužno da se u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina prijavi diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije radi uvođenja u vojnu evidenciju“.

Radi uvođenja u vojnu evidenciju DKP, vojni obveznik je dužan da donese na uvid nadležnom organu DKP sledeća dokumenta:

• izvod iz matične knjige rođenih;
• dokaz o državljanstvu Republike Srbije;
• dokaz o poslednjem prebivalištu na teritoriji R.Srbije, i
• dokaz o mestu prebivališta u inostranstvu.

Posebni troškovi koji se naplaćuju prilikom podnošenja zahteva za uvođenje u vojnu evidenciju propisani su Pravilnikom o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi, iznose 2 evra i plaćaju se u gotovom novcu u Generalnom konzulatu prilikom podnošenja zahteva.

Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva smatra se da je vojni obveznik regulisao obavezu služenja vojnog roka.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
POČETAK RADA ON LINE APLIKACIJE ZA VIZU D RADI ZAPOŠLЈAVANЈA U REPUBLICI SRBIJI
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari