| |     ћирилица | english  
Naslovna
Overa dokumenata

Davanje ovlašćenja, overa potpisa i fotokopije

Legalizacija javnih isprava za upotrebu u inostranstvu

Ugovorom između Republike Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 29. maja 2009. godine, ukinuta je potreba legalizacije javnih i privatnih isprava koje je izdao ili overio sud ili nadležni organ druge države ugovornice i javne isprave izdate od nadležnog organa jedne države ugovornice imaju pred organim druge države ugovornice istu pokaznu snagu kao i domaće javne isprave.

U pravnom prometu između Republike Srbije i Crne Gore u upotrebi su izvod iz knjiga građanskih stanja izdati na domaćim obrascima.

Republika Srbija i Crna Gora su potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961. godine.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
POČETAK RADA ON LINE APLIKACIJE ZA VIZU D RADI ZAPOŠLЈAVANЈA U REPUBLICI SRBIJI
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari