| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ulazak u Srbiju - vize

Obaveštavamo da je u završnoj fazi izrada on line aplikacije za podnošenje zahteva za izdavanje viza D. Putem ove aplikacije biće moguće podnošenje zahteva za izdavanje viza tipa D, u prvoj fazi isključivo za zapošljavanje u Republici Srbiji.

- Opšti uslovi za ulazak u Srbiju

- Uslovi za vizu

- Vizni režim

ODLUKA O ULASKU  BEZ VIZA U REPUBLIKU SRBIJU - 30.10.2014. godine
Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o strancima („Službeni glasnik RS“ broj 97/08 i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“ broj 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi

O D L U K U

o ulasku bez viza u Republiku Srbiju nosiocima stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država i nosioca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama

 1. Strani državljani, nosoci svih putnih isprava osim putnih listova i putnih isprava koje se izdaju u skladu sa međunarodnim konvencijama, mogu da uđu, tranzitiraju i borave u Republici Srbiji, ako poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci.
 2. Strani državljani, nosoci svih putnih isprava osim putnih listova i putnih isprava koje se izdaju u skladu sa međunarodnim konvencijama, modu da uđu, tranztiraju i borave u Republici Srbiji, ako imaju  regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama, najduže 90 dana u periodu od šest meseci.
 3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
 4. Odluka o ulasku bez viza se ne odnosi na nosioce putnih listova i putnih isprava koje se smatraju isprava izdatim u skladu sa međunarodnim konvencijama (putne isprave za strance – Fremling pass, Reisedokument i sl.)

Informacije za strane državljane (na engleskom jeziku) možete potražiti OVDE.

Dodatne informacije

Državljanima Crne Gore nije potrebna viza za ulazak na teritoriju Republike Srbije. Državna granica se može preći i sa važećom ličnom kartom.

Stranci kojima je potrebna viza za ulazak na teritoriju Republike Srbije ili za tranzit, zahtev za izdavanje vize mogu podneti u Generalnom konzulatu Republike Srbije svaki radni dan od 09,30 do 13,30 časova.

Vrste viza koje izdaje Generalni konzulat su:

 1. Viza za kraći boravak (viza C)
 2. Viza za duži boravak (viza D)

VIZA C

Viza za kraći boravak je odobrenje za ulazak u Republiku Srbiju, tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak na teritoriji Republike Srbije do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska. Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.
Neprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s vizom za kraći boravak, ne može biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od šest meseci, računajući od dana prvog ulaska.
 

VIZA D

Viza za duži boravak je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana.

Stranac kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka pribavlja vizu za duži boravak.

Potrebna dokumenta za podnošenje zahteva za izdavanje viza u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Herceg Novom za nosioce pasoša zemalja sa kojima Republika Srbija ima vizni režim:

 1. Važeći pasoš (pasoš mora važiti još minimum 90 dana nakon dobijanja vize);
   
 2. Zahtev za dobijanje vize;
   
 3. Jedna fotografija (3,5 x 4,5 cm) ;
   
 4. Za privatnu posetu potrebno je pozivno pismo (od strane rodbine ili prijatelja koji žive u Srbiji, i overeno od strane ovlašćenih organa). Za turističku posetu potrebno je priložiti potvrdu turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati);
 5. Ukoliko podnosite zahtev za izdavanje poslovne vize, molimo vas da dostavite zvaničan poziv nekog od preduzeća u Srbiji, navodeći prirodu poslova tog preduzeća, dužinu predviđenog boravka, tačan naziv i adresu preduzeća ili institucije koju želite da posetite. Takođe, potrebno je i pismo preduzeća koje predstavljate;
 6. Dokaz o boravku (npr. dozvola boravka) ukoliko ne živite u zemlji porekla;
   
 7. Dokaz o dovoljnim novčanim sredstvima za boravak u Srbiji;
   
 8. Zdravstveno osiguranje;
   
 9. Povratna karta ili fotokopija međunarodne vozačke dozvole i osiguranja, ukoliko putujete automobilom;
   
 10. Taksa i troškovi u vrednosti od 60€ (uplaćuje se u gotovini prilikom predaje zahteva za vizu);
   
 11. Cena obrasca vize od 2€ (uplaćuje se u gotovini prilikom izdavanja vize).

Napomena:

Podnošenje zahteva za vizu ne znači njeno automatsko odobravanje, kao što ni izdata viza nije garancija da će licu biti odobren ulazak u Republiku Srbiju.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
POČETAK RADA ON LINE APLIKACIJE ZA VIZU D RADI ZAPOŠLЈAVANЈA U REPUBLICI SRBIJI
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari