| |     ћирилица | english  
Naslovna
Putne isprave

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu sme da koristi samo lice na čije ime je izdata.

Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate. U slučaju gubitka ili oštećenja obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Informacije o tome šta je potrebno za izdavanje biometrijskog pasoša Republike Srbije možete potražiti OVDE.

 

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU PONOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE BIOMETRIJSKOG PASOŠA R. SRBIJE U GENERALNOM KONZULATU REPUBLIKE SRBIJE U HERCEG NOVOM


Molimo vas da pre podnošenja zahteva pažljivo pročitate ovo obaveštenje, kako bi se zahtevi podnosili na što efikasniji način.

Izdavanje biometrijskog pasoša regulisano je Zakonom o putnim ispravama R.Srbije („Službeni glasnik RS“ broj 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010, 62/2014 i 81/2019). Svaki državljanin R.Srbije ima pravo na putnu ispravu pod uslovima propisanim navedenim zakonom. Pasoš se za lica starija od 14 godina izdaje sa rokom važenja od deset godina, licima mlađim od tri godine pasoš se izdaje sa rokom važenja od tri godine a licima od tri do 14 godina života sa rokom važenja od pet godina.

Rok za izdavanje pasoša, ukoliko je zahtev podnet u GK Herceg Novi iznosi 60 dana od dana podnošenja zahteva (član 34. Zakona o putnim ispravama), s tim da je za pasoše koje izdaje Koordinaciona uprava rok duži (Koordinaciona uprava izdaje pasoše za lica koja imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji KiM, i za lica koja nemaju prebivalište na teritoriji R.Srbije a upisani su u knjige državljana na teritoriji KiM i za te pasoše ne važi bezvizni režim).

Potrebna dokumentacija:

 1. Dokument R.Srbije koji dokazuje identitet podnosioca zahteva: biometrijski pasoš (plavi pasoš na obrascu SRJ), lična karta ili druga javna isprava kojom se može utvrditi identitet. Ukoliko lice ne poseduje nijedan identifikacioni dokument izdat od strane nadležnih organa R. Srbije, mogu se prihvatiti lična karta, odnosno putna isprava Crne Gore na osnovu kojih se identitet stranke može nesporno utvrditi, a koji su izdati od strane nadležnog inostranog organa;
   
 2. Dokaz o regulisanom boravku u zemlji prijema (pasoš, lična karta Crne Gore, dozvola za privremeni boravak, dozvola za privremeni boravak i rad, dozvola za stalni boravak ili uverenje o prijavljenom prebivalištu ili boravištu u Crnoj Gori).

Napomena: Stranke koje žele mogu same pribaviti original uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci) i original izvoda iz matične knjige rođenih izdat od strane matične službe u R Srbiji.  

Razne napomene:

 1. Prilikom podnošenja zahteva za BPI za dete potrebno je prisustvo oba roditelja, odnosno, overena saglasnost drugog roditelja ukoliko jedan od roditelja nije prisutan ili presuda suda kojom se dete poverava (pripada) jednom od roditelja. Obavezno je prisustvo i deteta radi fotografisanja, bez obzira na starost. U slučaju da drugi roditelj nije dostupan da da saglasnost, obavezno to napomenuti prilikom zakazivanja termina, kako biste dobili informacije o dodatnoj dokumentaciji koju treba da priložite.
   
 2. Bez dokaza o identitetu nije moguće podneti zahtev za izdavanje BPI.
   
 3. Obavezno je lično prisustvo svih lica koja podnose zahtev.
   
 4. Nije moguće podneti zahtev za novorođenu decu dok se ne prijavi činjenica rođenja nadležnom organu u R.Srbiji.
   
 5. Lica koja zaključe brak ne mogu podneti zahtev za izdavanje pasoša dok ne izvrše prijavu braka nadležnoj matičnoj službi u R. Srbiji.
   
 6. Lica koja podnose zahtev za izdavanje BPI a važeći pasoš im je izgubljen ili ukraden, moraju prvo sprovesti postupak oglašavanja pasoša nevažećim.
   
 7. Za oglašavanje pasoša nevažećim potrebno je da stranka prilikom podnošenja zahteva za novi pasoš dostavi:
  1. Potvrdu inostranog organa o prijavi nestanka putne isprave
  2. Izjavu o nestanku pasoša
  3. Konzularni troškovi za oglašavanje pasoša nevažećim iznose 21,oo evro i naplaćuju se u gotovom novcu prilikom podnošenja zahteva za izdavanje novog pasoša

Način zakazivanja termina:

Termin za podnošenje zahteva za izdavanje biometrijskog pasoša nije potrebno unapred zakazati. Lica koja poseduju potrebnu dokumentaciju zahtev mogu podneti svakog radnog dana od 09:30 do 13:30 časova.

Troškovi izdavanja biometrijskog pasoša:

Troškovi koji se naplaćuju prilikom podnošenja zahteva za izdavanje biometrijskog pasoša Republike Srbije propisani za Uredbom o ceni BPI i Pravilnikom o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi na sledeći način:

Cena pasoškog obrasca 26 evra
Cena pasoške knjižice u korist MUP R.Srbije 5 evra
Troškovi dostavljanja PI 13 evra
Elektronska obrada podataka 2 evra
Troškovi transfera cene obrasca BPI na račun ZIN 2 evra

Stvarni troškovi 18 evra
______________________
UKUPNO: 66,00 evra

Troškovi izdavanja biometrijskog pasoša u ukupnom iznosu od 66,00 evra plaćaju se u gotovom novcu u Generalnom konzulatu prilikom podnošenja zahteva.

Stranka koja podnosi zahtev za izdavanje pasoša 7 i više meseci pre isteka roka važenja putne isprave, plaća uvećanu cenu obrasca pasoša. Konzularni troškovi za izradu pasoša u ovom slučaju iznose 71,00 evra i uplaćuju se u gotovom novcu prilikom podnošenja zahteva.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
POČETAK RADA ON LINE APLIKACIJE ZA VIZU D RADI ZAPOŠLЈAVANЈA U REPUBLICI SRBIJI
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari