| |     ћирилица | english  
Naslovna
Dopunska nastava

Pitanje obrazovanja u Crnoj Gori regulisano je Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/2002, 31/2005, 49/2007, 45/2010 i 45/2011), kojim je uređena organizacija i uslovi za obavljanje obrazovnog i vaspitnog rada u oblastima predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja, vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim potrebama i obrazovanja odraslih.
Zakon propisuje da se nastava izvodi na crnogorskom jeziku i da se, imajući u vidu istu lingvističku osnovu, nastava izvodi i na srpskom jeziku, kao jeziku u službenoj upotrebi.
S obzirom na to da se, shodno navedenim zakonskim normama, srpski jezik ima izučavati u redovnoj nastavi, u Crnoj Gori se ne organizuje dopunska nastava za učenje srpskog jezika.
 


Verzija za štampu
Dijaspora
O dijaspori i Srbima u regionu
Klubovi
Mediji
Dopunska nastava
SPC
Projekti za dijasporu
Vojni memorijali