| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

Ценовник конзуларних услуга

Опис конзуларне радње                                                                                     износ у еврима

ИЗДАВАЊЕ ПАСОША 65,00
ИЗДАВАЊЕ ПАСОША (ЗАХТЕВ ПОДНЕТ 7 И ВИШЕ МЕСЕЦИ ПРЕ ИСТЕКА ВАЖЕЋЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ) 70,00
ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 41,00
ОГЛАШАВАЊЕ ПАСОША НЕВАЖЕЋИМ 22,00
ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА О НЕКАЖЊАВАЊУ (МУП-а) 31,00
ОСТАЛЕ ПОТВРДЕ - УВЕРЕЊА КОЈЕ ИЗДАЈЕ ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ 32,00
ИЗДАВАЊЕ СПРОВОДНИЦЕ ЗА ПРЕНОС ПОСМТНИХ ОСТАТАКА У Р.СРБИЈУ 6,00
ЦАРИНСКА ПОТВРДА 131,00
ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ - ИЗЈАВИ САЧИЊЕНОЈ У ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛАТУ 63,00
ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ - ИЗЈАВИ 41,00
ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ 30,00
НАСЛЕДНИЧКА ИЗЈАВА 72,00
САСТАВЉАЊЕ ДРУГИХ ИСПРАВА 49,00
ПРИЈАВА РОЂЕЊА РАДИ УПИСА У МКР И ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА Р. СРБИЈЕ 9,00
ПРИЈАВА БРАКА ЗАКЉУЧЕНОГ ПРЕД ИНОСТРАНИМ ОРГАНОМ 14,00
ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА У ДКП 101,00
УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА 57,00
ПРОВЕРА ДРЖАВЉАНСКОГ СТАТУСА 30,00
ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА 0,00
ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО 0,00
УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 69,00
ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ОД МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У Р. СРБИЈИ НА ДОМАЋЕМ ОБРАСЦУ 32,00
ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ОД МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У Р. СРБИЈИ НА ВИШЕЈЕЗИЧНОМ ОБРАСЦУ 35,00
ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА И УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА 40,00
ЗАПИСНИК О ПРИЗНАВАЊУ ОЧИНСТВА 13,00
ПОТВРДА О ЖИВОТУ 2,00
УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ 2,00
ВИЗА ТИПА Ц - ЗАХТЕВ 60,00
ВИЗА ТИПА Д- ЗАХТЕВ 30,00
ВИЗНА НАЛЕПНИЦА 2,00

Електронска уплата таксе за плаћање визе:

Име банке Број текућег рачуна Валута Инструкција за плаћање таксе

NLB BANKA AD PODGORICA
Stanka dragojevića 46

Podgorica

IBAN: EUR TROŠKOVE TRANSFERA PADAJU NA TERET UPLATIOCA
Pre uplate takse kontaktirati telefonom Generalni konzulat                                            
INTERMEDIARY
Swift code: LJBASI2X  
Beneficiary bank
Swift code: MNBAMEPG
BENEFICIARY CUSTOMER
IBAN CODE: ME25530005280001028434
NAME: GENERALNI KONZULAT
REPUBLIKE SRBIJE
ADRESS: TRG HERCEGA STJEPANA 15
Herceg Novi
MONTENEGRO

За информације о ценама осталих конзуларних услуга и у случају потребе за додатним информацијама контактирајте Генерални конзулат.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПОЧЕТАК РАДА ON LINE АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВИЗУ РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари