| |     latinica | english  
Насловна
Остале конзуларне услуге

Пренос посмртних остатака

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ СПРОВОДНИЦЕ

 1. Захтев родбине или погребног предузећа овлашћеног за транспорт посмртних остатака за издавање спроводнице, који се попуњава у ГК и мора садржати податке о месту сахране и путу којим ће бити извшен транспорт посмртних остатака;
 2. Потврда о смрти издата од здравствене установе која је констатовала узрок, време и место смрти, као и да ли је покојник преминуо од заразне болести;
 3. Оригинал извод из матичне књиге умрлих, издат од стране општине на чијој територији је смрт наступила;
 4.  Пасош или лична карта, на основу којег је извршена идентификација умрлог лица;
 5. Спроводница издата од стране надлежног органа Црне Горе;
 6. Сагласност судских органа земље пријема уколико смрт није наступила природним путем;
 7. Потврда о обезбеђеном гробном месту у Р.Србији уколико се сахрањује лице које није имало држављанство Републике Србије;
 8. Уколико се ради о ексхумацији посмртних остатака потребно је доставити и решење надлежног органа Црне Горе којим се дозвољава ископ и пренос посмртних остатака;
 9. Подаци о превознику – марка и тип возила, рег. ознака возила;
 10.  Подаци о граничном прелазу и подаци о лицу које ће пратити посмртне остатке и старати се о сахрани у Р.Србији.

Напомена:

Уколико умрло лице није преминуло од заразне болести (куге и великих богиња) и подносилац захтева поседује сву потребну документацију, спроводница се издаје одмах по достављању комплетне документације.

Уколико је умрло лице преминуло од куге или великих богиња (без обзира на то да ли је у питању сахрана или ексхумација раније сахрањених посмртних остатака), захтев за издавање спроводнице за пренос посмртних остатака се доставља на сагласност Министарству здравља Р.Србије, а спроводница се издаје након прибављене сагласности.

Уколико се подноси захтев за издавање транзитне спроводице, уз горе наведену документацију, потребно је доставити и дозволу (спроводницу) надлежних органа државе у којој ће умрло лице бити сахрањено.
Важећи пасош Р.Србије умрлог лица је обавезно приложити приликом подношења захтева и исти ће, након издавања спроводнице, бити поништен и враћен лицу које је поднело захтев.

Оставинска питања

Грађани Републике Србије, за потребе оставинског поступка који се води пред надлежним судом Републике Србије, могу у Генералном конзулату Републике Србије у Херцег Новом оверити наследнички изјаву, којом ће се прихватити наслеђа, одрећи наслеђа или прихватити наслеђа и уступити га другом наследнику.

Конзуларна такса за састављање и оверу наследничке изјаве у Генералном конзулату Републике Србије у Херцег Новом износи 72 евра.

Споразуми о социјалном осигурању

Споразум између Републике Србије и Црне Горе о социјалном осигурању потписан је 17. децембра 2006. године и ступио је на снагу крајем 2007. године.

Грађани Републике Србије који туристички бораве у Црној Гори могу да остварују право на здравствену заштиту у Црној Гори уколико поседују потврду о праву на коришћење здравствене заштите за време привременог боравка у иностранству коју издаје надлежна филијале Републичког завода за здравствено осигурање Србије, код које је лице осигурано.

Међународна правна помоћ

Област међународна правне помоћи између Републике Србије и Црне Горе регулисана је следећим билатералним уговорима:

 1. Уговор између Републике Србије и Црне Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 29. маја 2009. године ("Службени гласник РС Међународни уговори" , бр. 1 од 21.маја 2010. године );
 2. Уговор између Републике Србије и Црне Горе о међусобном извршавању судских одлука  у кривичним стварима од 29.маја 2009.године (“Службени гласник РС Међународни уговори“ , бр. 1 од 21.маја 2010. године );
 3. Уговора између Републике Србије и Црне Горе о изручењу (“Службени гласник РС Међународни уговори“ , бр. 1 од 21.маја 2010. године ) и
 4. Уговор између Републике Србије и Црне Горе о о изменама и допунама Уговора између Републике Србије и Црне Горе о изручењу (“Службени гласник РС Међународни уговори“ , бр. 1/2011. године ).
   

Прелети ваздухоплова

Послови прелета авиона су у надлежности Амбасаде Републике Србије у Подгорици.

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПОЧЕТАК РАДА ON LINE АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВИЗУ РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари