| |     latinica | english  
Насловна
Војна обавеза

Регулисање војне обавезе, служење војног рока и војна обавеза и отпуст из држављанства Републике Србије

 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ОБАВЕЗЕ СЛУЖЕЊА ВОЈНОГ РОКА И НАЧИН РЕГУЛИСАЊА ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Народна скупштина Републике Србије је 15. децембра 2010. године донела одлуку о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник Републике Србије“ бр. 95 од 17.12.2010). Одлука о обустави обавезе служења војног рока предвиђа следеће:

• Обавеза служења војног рока у војсци Србије обуставља се одслужењем војног рока последње партије војника упућене у 2010. години, а односи се и на регруте који су, због приговора савести, служење војног рока заменили цивилном службом
• Од 1. јануара 2011. године, упућивање на служење војног рока у Војску Србије, вршиће се по принципу добровољности у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/09 и 95/10).

Чл. 135. став 5 Закона о о војној, радној и материјалној обавези регулисано је да сва лица која не желе да служе војни рок у Војсци Србије по принципу добровољности, подлежу обавези увођења у војну евиденцију и служења у резервном саставу.

Чл. 73. Закона о војној, радној и материјалној обавези предвиђено је да евиденцију војних обвезника који бораве у иностраснтву дуже од једне године воде и дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије.

Чл. 64. став 1. и 2. Закона о војној, радној и материјалној обавези обавезује војне обвезнике (регруте и лица у резервном саставу) на следеће:

„Регрут односно лице у резервном саставу који је отпутовао у иностранство на боравак дужи од једне године, дужан је да се пријави надлежном дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију коју води дипломатско конзуларно представништво, у року од 30 дана од дана преласка државне границе.

Лице које борави у иностранству је дужно да се у календарској години у којој навршава 18 година пријави дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије ради увођења у војну евиденцију“.

Ради увођења у војну евиденцију ДКП, војни обвезник је дужан да донесе на увид надлежном органу ДКП следећа документа:

  • извод из матичне књиге рођених;
  • доказ о држављанству Републике Србије;
  • доказ о последњем пребивалишту на територији Р.Србије, и
  • доказ о месту пребивалишта у иностранству.

Посебни трошкови који се наплаћују приликом подношења захтева за увођење у војну евиденцију прописани су Правилником о врстама посебних услуга дипломатско-конзуларних представништава, износу трошкова за посебне услуге и начину евидентирања прихода по основу наплаћених конзуларних такси, износе 2 евра и плаћају се у готовом новцу у Генералном конзулату приликом подношења захтева.

Увођењем у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва сматра се да је војни обвезник регулисао обавезу служења војног рока.

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПОЧЕТАК РАДА ON LINE АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВИЗУ РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари