| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Уговором између Републике Србије и Црне Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 29. маја 2009. године, укинута је потреба легализације јавних и приватних исправа које је издао или оверио суд или надлежни орган друге државе уговорнице и јавне исправе издате од надлежног органа једне државе уговорнице имају пред органим друге државе уговорнице исту показну снагу као и домаће јавне исправе.

У правном промету између Републике Србије и Црне Горе у употреби су извод из књига грађанских стања издати на домаћим обрасцима.

Република Србија и Црна Гора су потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа из 1961. године.

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПОЧЕТАК РАДА ON LINE АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВИЗУ РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари