| |     latinica | english  
Насловна
Статусна питања

Пријава брака склопљеног пред иностраним органом

 Држављани Републике Србије са боравком на конзуларном подручју Генералног конзулата Републике Србије у Херцег Новом, који су склопили брак у Црној Гори могу да поднесу захтев за пријаву брака, ради уписа чињенице закључења брака у матичну књигу венчаних у Републици Србији.

За пријаву брака закљученог у Црној Гори потребно је приложити:

  • Извод из матичне књиге венчаних, оригинал, не старији од 6 месеци;
  • Копије личних докумената супружника (пасош, лична карта);
  • Трошкови за пријаву брака износе 14,00 евра.

Склапање брака у дипломатско конзуларним представништвима Републике Србије

Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у којима се може закључити брак:

Амбасада Републике Србије у Бриселу, Софији, Минску, Атини, Риму, Триполију, Будимпешти, Скопљу, Ослу, Варшави, Букурешту, Москви, Братислави, Анкари, Пекингу, Загребу, Сарајеву, Прагу, Паризу, Берлину, Каиру, Хагу, Штокхолму, Подгорици, Абу Дабију и Преторији;
Генерални конзулати Републике Србије у Солуну, Милану, Трсту, Темишвару, Истанбулу, Шангају, Вуковару, Ријеци, Франкфурту, Минхену, Хамбургу, Штутгарту, Дизелдорфу и Херцег Новом;
Конзулат Републике Србије у Стразбуру.

Пријава рођења детета у иностранству 

За пријаву рођења детета у иностранству потребно је приложити:

  • извод из матичне књиге рођених, оригинал, не старији од шест месеци;
  • копије личних докумената (пасош, лична карта) за родитеље;
  • трошкови за пријаву детета износе 9,00 евра;

Напомена: Странка уколико жели може сама да достави следећа документа:

  • уверење о држављанству Републике Србије за оба родитеља, уколико су обоје држављани Републике Србије;
  • извод из матичне књиге рођених за родитеље, са напоменом о склопљеном браку или извод из матичне књиге венчаних.

НАПОМЕНА:

Приликом пријаве рођења детета потребно је присуство оба родитеља, уколико су држављани Републике Србије. Уколико је један од родитеља странац, пријаву може извршити само родитељ који поседује држављанство и важећу путну исправу Републике Србије.
За дете које је рођено ванбрачно, треба приложити записник о признавању очинства. Процедура признавања очинства се може извршти у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије (потребно је присуство оба родитеља са важећим путним исправама Републике Србије) или пред надлежним иностраним органом, али је тада потребно накнадно спровести процедуру признавања одлуке иностраног органа од стране надлежног суда у Републици Србији.

Признавање очинства

Признавање очинства врши се за дете које је рођено ванбрачно. Процедура признавања очинства се може извршти у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије (потребно је присуство оба родитеља са важећим путним исправама Републике Србије) или пред надлежним иностраним органом, али је тада потребно накнадно спровести процедуру признавања одлуке иностраног органа од стране надлежног суда у Републици Србији.

Очинство може да призна мушкарац који је навршио 16. годину живота и који је способан за расуђивање. Са признањем очинства мора да се сагласи мајка ако је навршила 16. годину живота и ако је способна за расуђивање. Са признањем очинства мора да се сагласи дете ако је навршило 16. годину живота и ако је способно за расуђивање.Изјава о признању очинства као и изјава о сагласности са признањем очинства не могу се опозвати.

Усвајање

Материја усвојења регулисана је Породичним законом Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 18/2005). Усвојење се заснива одлуком органа старатељства, уколико је то у  најбољем интересу детета. Усвојити се може само малолетно дете. Не може се усвојити дете пре него што наврши трећи месец живота. Не може се усвојити малолетно дете које је стекло потпуну пословну способност. Породични закон прописује да се може усвојити само:
1. дете које нема живе родитеље;
2. дете чији родитељи нису познати или је непознато њихово боравиште;
3. дете чији су родитељи потпуно лишени родитељског права;
4. дете чији су родитељи потпуно лишени пословне способности;
5. дете чији су се родитељи сагласили са усвојењем.

Дете се може усвојити само уз сагласност родитеља. Родитељ не може дати сагласност за усвојење пре него што дете наврши други месец живота и може повући сагласност за усвојење у року од 30 дана од дана када је дао сагласност. Сагласност родитеља за усвојење није потребна уколико је родитељ потпуно лишен родитељског права, лишен права да одлучује о питањима која битно утичу на живот детета или потпуно лишен пословне способности. Са усвојењем мора да се сагласи дете које је навршило 10. годину живота и које је способно за расуђивање.

Страни држављанин може усвојити дете под условом да се не могу наћи усвојитељи међу домаћим држављанима и да се министар надлежан за породичну заштиту сагласио са усвојењем. Сматраће се да се усвојитељи не могу наћи међу домаћим држављанима ако је прошло више од годину дана од дана уношења података о будућем усвојенику у Јединствени лични регистар усвојења. Изузетно, министар надлежан за породичну заштиту може дозволити усвојење страном држављанину и пре истека наведеног рока ако је то у најбољем интересу детета.

Развод брака

Брак се разводи пред судом на основу пресуде. Уколико је брак разведен пред иностраним судом, наш држављанин ће затражити од нашег суда признавање правоснажне иностране пресуде. Тек када наш суд пресудом потврди инострану одлуку, развод брака ће се уписати у матичне књиге које се воде у Р. Србији.

Уговором између Републике Србије и Црне Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима прописамо је да судске одлуке једне државе уговорнице донете у брачним споровима и у споровима ради утврђивања и оспоравања очинства или материнства, односно одлуке које се односе на лична стања (статус) сопствених држављана или држављана друге државе уговорнице, признаће се и без преиспитивања од стране суда услова предвиђених тим уговором, под условом да нису у супротности са прописима који се примењују у овим стварима на територији државе у којој се тражи признање.
 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПОЧЕТАК РАДА ON LINE АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВИЗУ РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари