| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Информације о томе шта је потребно за издавање биометријског пасоша Републике Србије можете потражити ОВДЕ.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША Р. СРБИЈЕ У ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛАТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ХЕРЦЕГ НОВОМ

Молимо вас да пре подношења захтева пажљиво прочитате ово обавештење, како би се захтеви подносили на што ефикаснији начин.

Издавање биометријског пасоша регулисано је Законом о путним исправама Р.Србије („Службени гласник РС“ број 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010, 62/2014 и 81/2019). Сваки држављанин Р.Србије има право на путну исправу под условима прописаним наведеним законом. Пасош се за лица старија од 14 година издаје са роком важења од десет година, лицима млађим од три године пасош се издаје са роком важења од три године а лицима од три до 14 година живота са роком важења од пет година.

Рок за издавање пасоша, уколико је захтев поднет у ГК Херцег Нови износи 60 дана од дана подношења захтева (члан 34. Закона о путним исправама), с тим да је за пасоше које издаје Координациона управа рок дужи (Координациона управа издаје пасоше за лица која имају пријављено пребивалиште на територији КиМ, и за лица која немају пребивалиште на територији Р.Србије а уписани су у књиге држављана на територији КиМ и за те пасоше не важи безвизни режим).

Потребна документација:

 1. Документ Р.Србије који доказује идентитет подносиоца захтева: биометријски пасош (плави пасош на обрасцу СРЈ), лична карта или друга јавна исправа којом се може утврдити идентитет. Уколико лице не поседује ниједан идентификациони документ издат од стране надлежних органа Р. Србије, могу се прихватити лична карта, односно путна исправа Црне Горе на основу којих се идентитет странке може неспорно утврдити, а који су издати од стране надлежног иностраног органа;
   
 2. Доказ о регулисаном боравку у земљи пријема (пасош, лична карта Црне Горе, дозвола за привремени боравак, дозвола за привремени боравак и рад, дозвола за стални боравак или уверење о пријављеном пребивалишту или боравишту у Црној Гори).

Разне напомене:

 1. Приликом подношења захтева за БПИ за дете потребно је присуство оба родитеља, односно, оверена сагласност другог родитеља уколико један од родитеља није присутан, или пресуда суда којом се дете поверава (припада) једном од родитеља. Обавезно је присуство и детета ради фотографисања, без обзира на старост. У случају да други родитељ није доступан да да сагласност, обавезно то напоменути приликом заказивања термина, како бисте добили информације о додатној документацији коју треба да приложите.
   
 2. Без доказа о идентитету није могуће поднети захтев за издавање БПИ.
   
 3. Обавезно је лично присуство свих лица која подносе захтев.
   
 4. Није могуће поднети захтев за новорођену децу док се не пријави чињеница рођења надлежном органу у Р.Србији.
   
 5. Лица која закључе брак не могу поднети захтев за издавање пасоша док не изврше пријаву брака надлежној матичној служби у Р. Србији.
   
 6. Лица која подносе захтев за издавање БПИ а важећи пасош им је изгубљен или украден, морају прво спровести поступак оглашавања пасоша неважећим.
   
 7. За оглашавање пасоша неважећим потребно је да странка приликом подношења захтева за нови пасош достави:
  1. Потврду иностраног органа о пријави нестанка путне исправе,
  2. Изјаву о нестанку пасоша,
  3. Конзуларни трошкови за оглашавање пасоша неважећим износе 22,00 евро и наплаћују се у готовом новцу приликом подношења захтева за издавање новог пасоша.

 Начин заказивања термина:

Термин за подношење захтева за издавање биометријског пасоша није потребно унапред заказати. Лица која поседују потребну документацију захтев могу поднети сваког радног дана од 09:30 до 13:30 часова.

Трошкови издавања биометријског пасоша:

Трошкови који се наплаћују приликом подношења захтева за издавање биометријског пасоша Републике Србије прописани за Уредбом о цени БПИ и Правилником о врстама посебних услуга дипломатско-конзуларних представништава, износу трошкова за посебне услуге и начину евидентирања прихода по основу наплаћених конзуларних такси на следећи начин:

Цена пасошког обрасца 25 евра
Цена пасошке књижице у корист МУП Р.Србије 5 евра
Трошкови достављања ПИ 13 евра
Електронска обрада података 2 евра
Трошкови трансфера цене обрасца БПИ на рачун ЗИН 2 еврa

Стварни трошкови 18 евра

______________________
УКУПНО: 65,00 евра


Трошкови издавања биометријског пасоша у укупном износу од 65,00 евра плаћају се у готовом новцу у Генералном конзулату приликом подношења захтева.

Странка која подноси захтев за издавање пасоша 7 и више месеци пре истека рока важења путне исправе, плаћа увећану цену обрасца пасоша. Конзуларни трошкови за израду пасоша у овом случају износе 70,00 евра и уплаћују се у готовом новцу приликом подношења захтева.

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПОЧЕТАК РАДА ON LINE АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВИЗУ РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари